• 2018 Mitsubishi Eclipse Cross CUV 1.5 ES 4x4
  • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross CUV 1.5 LE 4x4
  • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross CUV 1.5 ES Front-wheel Drive
  • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross CUV 1.5 SE 4x4
  • 2018 Mitsubishi Eclipse Cross CUV 1.5 SEL 4x4